Wydarzenia

40 na 20 – jubileusze Kapeli Ludowej „Brzeziny” i „Brzezinianek”


W ostatnią sobotę września dwa eksportowe zespoły ludowe z podkaliskich Brzezin obchodziły swoje jubileusze: Kapela Ludowa „Brzeziny” już 40 lat grania, a Zespół Pieśni „Brzezinianki” 20-lecie śpiewania. Uroczystość połączona była z Powiatowym Spotkaniem z Kulturą, na którym uhonorowano przedstawicieli środowiska z całego powiatu kaliskiego.

 Na uroczystość zjechali się wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele województwa wielkopolskiego oraz wojewody. Jubileusz odbył się w pięknej oprawie Sali OSP w samym centrum Brzezin. Kapela Ludowa „Brzeziny” została uhonorowana wieloma odznaczeniami o randze państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Dwaj najstarsi muzycy kapeli Józef Antczak i Leon Lewandowski otrzymali z rąk Wicewojewody Wielkopolski Marleny Maląg, a na wniosek wójta Brzezin Krzysztofa Niedźwiedzkiego – OdznakiZasłużony dla Kultury Polskiej”. Z kolei Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Marzeną Wodzińską Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył Lucjanowi Dymarczykowi – obecnemu Kierownikowi Kapeli Odznakę „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”. Kapela Ludowa „Brzeziny” otrzymała także Medal „Zasłużony dla Powiatu Kaliskiego” w uznaniu za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego i promowanie tradycji muzycznych w kraju i za granicą.

Zespół Pieśni „Brzezinianki”, działający w gminie Brzeziny już 20 lat, został uhonorowany Tytułem „Przyjaciela Powiatu Kaliskiego” za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju i promocji powiatu kaliskiego w dziedzinie kultury.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, reprezentowane przez Annę Marię Gałczyńską, instruktora ds. dziedzictwa kulturowego, złożyło obojgu Jubilatom gratulacje oraz wręczyło pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

 

ZDJĘCIA na www.facebook.com/Folklor-południowej-Wielkopolski

WIĘCEJ na ckis.kalisz.pl/folklor

 

Gmina Brzeziny także uhonorowała swoje zespoły. Medale Zasłużony Gminie Brzeziny wręczono Członkom Kapeli: Józefowi Antczakowi, Lesławowi Antczakowi, Lucjanowi Dymarczykowi, Mieczysławowi Kamzolowi, Leonowi Lewandowskiemu, Stanisławowi Pawlik, Zdzisławowi Siudy oraz Członkiniom Zespołu: Joannie Biernacik, Sabinie Biernacik, Sabinie Dymarczyk, Mariannie Głąb, Janinie Lewandowskiej, Halinie Łaskiej, Helenie Szych, Janinie Plichta, Mari Przybył-Bilskiej, Zenonowi Kucharskiemu.

Po części oficjalnej, ubarwianej występami Kapeli „Brzeziny”, „Brzezinianek”, a także zaproszonych zespołów – przyszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę przy dźwiękach muzyki na żywo.

Fot. Anna Gałczyńska CKiS w Kaliszu, Marta Wolarz Powiat Kaliski


 

Powstanie Kapeli Ludowej „Brzeziny" poprzedziło spotkanie grupy inicjatywnej muzykantów w 1977r. - Józefa Więcława, Ignacego Focha, Mirosława Biernacika i Lucjana Dymarczyka. Na tym spotkaniu przy wspólnym muzykowaniu zrodziła się myśl zorganizowania kapeli ludowej. W wyniku tych ustaleń powierzono kierownictwo i organizacje zespołu Ignacemu Fochowi, ówczesnemu sekretarzowi Gminy Brzeziny. Kapela od chwili powstania działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.  Przez lata działalności skład kapeli zmieniał się. W całym okresie 40-letniej działalności w kapeli grało 21 muzykantów. W tych latach kierownikami kapeli byli: od 1977r. do 2010r. nieżyjący już Ignacy Foch jeden z inicjatorów, a od 2010 roku kierownikiem muzycznym kapeli jest Lucjan Dymarczyk - drugi z założycieli zespołu. Głównym atutem Kapeli Ludowej Brzeziny jest muzyka, którą wykonuje. Z racji tego, że zespól reprezentuje folklor kalisko - sieradzki, członkowie kapeli grają na instrumentach występujących w tradycji obu regionów. Są to przede wszystkim skrzypce, bęben ze stalką, dwustrunowy bas kaliski i bardzo popularna w sieradzkim - harmonia guzikowa. Zespół w swoich zbiorach posiada wiele egzemplarzy tych instrumentów. Kapela w swoim repertuarze posiada polki, oberki, owijoki i walcerki, wszystkie utwory wykonuje ze słuchu. Kapela Ludowa „Brzeziny” w swej 40-letniej działalności wiele razy reprezentowała gminę Brzeziny, byłe Województwo Kaliskie oraz obecny Powiat Kaliski na uroczystościach państwowych i imprezach folklorystycznych w kraju i za granicą. Do najważniejszych osiągnięć zaliczyć należy udział w kolejnych Biesiadach i Estradach Folkloru Ziemi Kaliskiej, trzykrotny udział w Dożynkach Wielkopolskich, Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Kulturalnego wsi w Przytocznej, w III Międzywojewódzkich Konfrontacjach Kapel Ludowych w Ozorkowie, dwukrotny udział w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Poznaniu. W 1997 roku zespół brał udział w XXXI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu nad Wisłą zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii kapel. W 2000 Kapela zdobyła II miejsce w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Polski Środkowej w Brzezinach k/Łodzi. W roku 2001 zespół zdobył specjalne wyróżnienie na II Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Polanicy-Zdrój.W latach 2006-2008 kapela zdobywała I, II i III miejsce na Spotkaniach Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Oberka do Kujawiaka" w Sieradzu pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W latach 2004-2012 kapela zdobyła pierwsze nagrody na Biesiadach Folkloru Ziemi Kaliskiej w Brzezinach. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Kapeli Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej".

WIĘCEJ O KAPELI


Zespół Pieśni Brzezinianki powstał w 1997 roku, obecnie składa się z 8 śpiewaczek ludowych (członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzeziny). Założycielką Zespołu jest Pani Joanna Biernacik, Kierownikiem zespołu jest Pani Maria Przybył-Bilska a instruktorem muzycznym Pan Zenon Kucharski. Od chwili powstania zespół działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach. Zespół „Brzezinianki” kultywuje folklor kalisko-sieradzki, w swoim repertuarze posiada zasłyszane stare pieśni z okolic Brzezin, Kalisza i Sieradza. Zespół Pieśni „Brzezinianki” w swej 20 letniej działalności, brał czynny udział w życiu kulturalnym gminy Brzeziny. Występował na imprezach i uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Zespół jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach, estradach folkloru i przeglądach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski na wniosek Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego nadał Zespołowi Pieśni Odznakę Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W 2016 roku zespół reprezentował stoisko wielkopolskie podczas dożynek prezydenckich w Spale.

WIĘCEJ O ZESPOLE


 

                                  Partner medialny:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | ul. Łazienna 6 | 62-800 Kalisz | tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 45 | fax (62) 767 23 18 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka & ochrona prywatności || Prawa autorskie