Wydarzenia

Płyta "Melodie stamtąd"

 


Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu razem z Instytutem Sztuki PAN w Warszawie prezentują najnowsze wydawnictwo płytowe z muzyką tradycyjną „Melodie stamtąd. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki regionu kaliskiego ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN cz. 1 (1947 r. pierwsza poł. 1959 r.)”.

Płyta została wydana w łącznym nakładzie 1000 egzemplarzy, udostępnianych nieodpłatnie, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawiera 82 utwory śpiewane i grane na tradycyjnych instrumentach w łącznym czasie ok. 80 min. nagrań. Tytuł płyty nawiązuje do noweli Marii Dąbrowskiej, związanej z podkaliskim Russowem, pt. „Ludzie stamtąd” o życiu chłopstwa na polskiej wsi.

 

 

W ramach projektu realizowanego w 2015 roku przez CKiS w Kaliszu pn. „Przeszłość dla przyszłości” i dzięki współpracy z Instytutem Sztuki PAN udało się zdigitalizować nagrania z Ziemi Kaliskiej z ponad 40 taśm, przechowywanych w największym w Polsce archiwum fonograficznym. Dzięki temu ponad 3 tysiące pieśni i melodii z lat 50-tych XX wieku są dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Wybrane utwory – charakteryzujące muzyczną tradycję wsi kaliskiej – znalazły się na płycie. Przy realizacji nagrań archiwalnych pracował Jacek Jackowski i zespół z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, inicjatorzy tego typu wydań płytowych, realizatorzy wielu wydań nagrań archiwalnych. Płyta „Melodie stamtąd” jest 11 wydawnictwem tej instytucji w ramach serii Folk Music Collection. Obie wydające płytę instytucję zakładają, że powstanie część 2 płyty, na której nie zmieściły się wszystkie nagrania ze Zbiorów Fonograficznych. Płyta zawiera jedyny w swoim rodzaju wybór nagrań Jarosława Lisakowskiego oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich z terenów określonych jako etnograficzna Ziemia Kaliska.

 

Nagrywanie Franciszki Nowak z Gorzałowa - indaguje Barbara Andrzejczak, Gorzałów 1959, fot. J. Lisakowski.

 

Dzięki pracom nad płytą przeprowadzono badania nad utworami i historią ich nagrywania. Etnomuzykolodzy dr Arleta Nawrocka-Wysocka i Jacek P. Jackowski napisali komentarz do płyty: „Kaliskie – region muzycznego pogranicza” i „Dokumentacja fonograficzna tradycji muzycznych w Kaliskiem”. Rekonstrukcji dźwięku, dzięki czemu utworów na płycie słucha się w doskonałej jakości, dokonała Anna Rutkowska z Polskiego Radia, jedyna znawczyni tego typu problemów w archiwalnych nagraniach.

 

Jak pisze Jacek P. Jackowski, etnomuzykolog i kierownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN w Warszawie, we wstępie do wydawnictwa:

Niniejsza płyta, przygotowana ze zdigitalizowanych w Pracowni Fonograficznej Instytutu Sztuki PAN nagrań funkcjonujących na prawach oryginału w Zbiorach Fonograficznych PAN może stanowić dopełnienie wyżej omówionych publikacji, zwłaszcza antologii pieśni kaliskich przygotowanych przez Jarosława Lisakowskiego, jak również pracy Anny Jabłońskiej-Ważny. Zaproponowaliśmy na płycie „Melodie stamtąd” wybór dokumentów dźwiękowych dokonany pod kątem etnomuzykologicznym, prezentując warianty pieśni i melodii w – naszym zdaniem – najcenniejszych źródłowo i stylistycznie wykonaniach. Na płycie zostały zaprezentowane pieśni i melodie najbardziej charakterystyczne dla omawianego regionu, śpiewane z lokalną, zarzuconą już przez współczesnych wykonawców manierą (m.in. „rubato”, silna, mocna emisja głosu, szybkie i intensywne tempo narracji w śpiewie), wpisujące się zarazem w stylistykę Wielkopolską, jako jej południowo-wschodni subregion, z wyraźnymi wpływami z centralnej Polski. Historyczne nagrania, zdigitalizowane przy zachowaniu jak najwyższych standardów, zostały też poddane rekonstrukcji.

Anna Gałczyńska-Witczak z CKiS w Kaliszu prowadziła też poszukiwania informacji nt. wykonawców na płycie, które w skrócie wraz z fotografiami zostały zaprezentowane w wydaniu. Na płycie znalazły się nagrania tak znakomitych śpiewaczek i muzyków, jak m.in.: Franciszka Nowak z Kalinowej, Antonina Grzelak i Antonina Nogaj z Zagorzyna czy Kapela z Ołoboku. Płyta będzie przekazywana m.in. zespołom, specjalistom z dziedziny folkloru, jak i regionalnym muzeom, bibliotekom, archiwom czy szkołom jako materiały źródłowe i zapis tradycji regionalnych.

 

 

 


Wydawnictwo płytowe „Melodie stamtąd” zostało zrealizowane w ramach projektu CKiS w Kaliszu w 2015 „Przeszłość dla przyszłości. Dokumentacja i popularyzacja unikalnych zjawisk kultury tradycyjnej Ziemi Kaliskiej” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego.

 


 

Płyta "Melodie stamtąd"
Płyta "Melodie stamtąd"
Płyta "Melodie stamtąd"
Płyta "Melodie stamtąd"
 

 

 

                                  Partner medialny:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | ul. Łazienna 6 | 62-800 Kalisz | tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 45 | fax (62) 767 23 18 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka & ochrona prywatności || Prawa autorskie