Protokół Biesiady Folkloru 2012

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia JURY

Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych

BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2012

Brzeziny, 14-15 lipca 2012

 

 

JURY w składzie:

prof. dr hab. Bogusław Linette – etnomuzykolog, Poznań

prof. dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, Warszawa

Sławomir Pawliński – etnochoreograf i folklorysta, Poznań

Regina Podskarbi – etnolog, Ostrów Wielkopolski

po obejrzeniu 60 programów: 5 programów zespołów tanecznych, 3 prezentacji obrzędowych, 6 zespołów dziecięcych, 22 zespołów śpiewaczych, 8 kapel, 5 solistów instrumentalistów i 11 solistek śpiewaczek – kierując się kryteriami zawartymi
w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2012 – postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

kategoria zespołów tanecznych

trzy równorzędne II nagrody:

Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK z Ołoboku - 1.800 zł

Zespół Folklorystyczny SNUTKIz Potarzycy GRUPA MŁODZIEŻOWA - 1.800 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki GRUPA MŁODZIEŻOWA - 1.800 zł

 

dwie równorzędne III nagrody:

Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE z Krotoszyna GRUPA STARSZA - 1.200 zł

Zespół Ludowy GŁOGOWIANIE z Głogowej - 1.200 zł

 

kategoria zespołów dziecięcych

I nagroda:

Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE z Żegocina- 1600 zł

 

II nagroda:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy GRUPA DZIECIĘCA - 1.200 zł

 

cztery równorzędne III nagrody:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich grupa młodsza - 800 zł

Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE z Krotoszyna GRUPA ŚREDNIA - 800 zł

Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca NOSKOWIACY z Noskowa - 800 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY z Moszczanki GRUPA DZIECIĘCA -800 zł

 

kategoria zespołów obrzędowych

Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa - 400 zł

 

kategoria zespołów śpiewaczych

trzy równorzędne I nagrody:

Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek - 800 zł

Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy - 800 zł

Zespół z Kociny - 800 zł

 

cztery równorzędne II nagrody:

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin - 600 zł

Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa - 600 zł

Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna - 600 zł

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza - 600 zł

 

dwie równorzędne III nagrody:

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa - 400 zł

Zespół Śpiewaczy PRZYRANIANKI z Przyrania - 400 zł

 

pięć równorzędnych wyróżnień:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE z Doruchowa - 200 zł

Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi - 200 zł

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa - 200 zł

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin - 200 zł

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka - 200 zł

 

kategoria kapel ludowych

I nagroda:

Kapela Ludowa BRZEZINY I z Brzezin - 500 zł

 

trzy równorzędne II nagrody:

Kapela z Kociny - 450 zł

Kapela Ludowa TURSKO I - 450 zł

Kapela Ludowa z Żegocina - 450 zł

 

trzy równorzędne III nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY II z Brzezin - 350 zł

Kapela Ludowa KALINA z Blizanowa - 350 zł

Kapela Ludowa LISKOWIANIE z Liskowa - 350 zł

 

wyróżnienie:

Kapela Ludowa TURSKO II - 200 zł

 

kategoria solistów instrumentalistów

I nagroda:

Leon Lewandowski z Brzezin – skrzypce - 300 zł

 

II nagroda:

Artur Witczak z Ostrowa Wielkopolskiego – dudy - 250 zł

 

dwie równorzędne III nagrody:

Henryk Krzyżoszczak z Łagiewnik – skrzypce - 200 zł

Zenon Kucharski z Brzezin – harmonia - 200 zł

 

wyróżnienie:

Marta Szymankiewicz z Moszczanki – siesienki - 100 zł

 

kategoria solistek śpiewaczek

dwie równorzędne II nagrody:

Józefa Marciniak z Kobierna - 200 zł

Katarzyna Zawada z Żegocina - 200 zł

 

dwie równorzędne III nagrody:

Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi - 150 zł

Małgorzata Pacholskaz Korzeniewa - 150 zł

 

 

siedem równorzędnych wyróżnień:

Krystyna Melczak z Dąbrowy - 50 zł

Bolesława Mielicka z Biadek - 50 zł

Marianna Młyńska z Wróżew - 50 zł

Stanisława Musielak z Kalisza - 50 zł

Janina Plichta z Brzezin - 50 zł

Bronisława Wachowiak z Łagiewnik - 50 zł

Halina Wałęsa z Nowej Wsi - 50 zł

 

 

 

Nagrody finansowe ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Jury zwraca uwagę, że celem Biesiady Folkloru jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu. Komisja kierowała się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.

Tegoroczna Biesiada Folkloru ukazała: żywiołowość folkloru w regionie, bogactwo zespołów śpiewaczych oraz ich troskę o tradycyjny repertuar, stylowe wykonanie i dbałość stroju. Komisja zauważyła także bogactwo prezentacji solistów śpiewaków i instrumentalistów. Komisja podkreśla wagę tradycyjnych składów kapel ludowych i ich prezentacje. Docenia również zaangażowanie zespołów, kapel i solistów w świadome kontynuowanie tradycji kultury ludowej w Wielkopolsce południowej. Widać to także
w licznym udziale dzieci i młodzieży w Biesiadzie Folkloru. Efekt sceniczny jest rezultatem świadomej obecności na seminarium folkloru i konsultacji organizowanych przez CKiS
oraz innych warsztatach.

Zdaniem Jury kontynuacja Biesiady będzie sprzyjała dalszemu uświadomieniu zespołom ich istotnej roli w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz inspirowaniu ruchu folklorystycznego.

Komisja składa serdeczne podziękowania organizatorom Przeglądu – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzezinach – za sprawne przygotowanie i realizację Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2012 oraz Targów Sztuki Ludowej i Warsztatów Twórczości Ludowej, ukazujących różnorodność tradycyjnych rzemiosł w regionie.

 

 

Brzeziny, 14-15 lipca 2012 r.

Jury:


Więcej zdjęć i nagrań w zakładce MEDIA

Zespół Folklorystyczny Żegocinianie z Żegocina I nagroda
Zespół Śpiewaczy Biadkowianki z Biadek I nagroda
Zespół Śpiewaczy Dąbrowianki z Dąbrowy - I nagroda
Zespół z Kociny - I nagroda
Kapela Ludowa Brzeziny I z Brzezin - I nagroda
Leon Lewandowski z Brzezin - I nagroda
Zespół Folklorystyczny Snutki z Potarzycy, grupa dziecięca - II nagroda
Zespół Pieśni Brzezinianki z Brzezin - II nagroda
Zespół Śpiewaczy Kalina z Blizanowa - II nagroda
Zespół Śpiewaczy Kobierzanki z Kobierna - II nagroda
Zespół Folklorystyczny Piwonice z Kalisza - II nagroda
Kapela z Kociny - II nagroda
Kapela Ludowa z Żegocina - II nagroda
Artur Witczak dudziarz wielkopolski - II nagroda
Józefa Marciniak z Kobierna - II nagroda
Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie z Krotoszyna grupa starsza - III nagroda
Katarzyna Zawada z Żegocina - II nagroda
Zespół Ludowy Głogowianie z Głogowej - III nagroda
Zespół Pieśni i Tańca Gorzyczanie gr. młodsza - III nagroda
Zespół Tańca Ludowego Krotoszanie grupa średnia - III nagroda
Zespół Folklorystyczny Noskowiacy - III nagroda
Zespół Śpiewaczy Cekowianki z Cekowa - nagroda
Zespół Korzeniewianki z Korzeniewa - III nagroda
Zespół Śpiewaczy Przyranianki - III nagroda
Kapela Ludowa Brzeziny II z Brzezin - III nagroda
Kapela Ludowa z Blizanowa - III nagroda
Kapela Ludowa Liskowianie z Liskowa - III nagroda
Henryk Krzyżoszczak z Łagiewnik - III nagroda
Zenon Kucharski z Brzezin - III nagroda
Małgorzata Pacholska z Korzeniewa - III nagroda
Kapela Ludowa Tursko II z Turska - wyróżnienie
Marta Szymankiewicz z Moszczanki - wyróżnienie

Kapela Ludowa BRZEZINY I
Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE
Leon Lewandowski z Brzezin
Józefa Marciniak z Kobierna
Zespół Folklorystyczny SNUTKI
Zespół z Kociny
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie
Głogowianie

                                  Partner medialny:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | ul. Łazienna 6 | 62-800 Kalisz | tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 45 | fax (62) 767 23 18 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka & ochrona prywatności || Prawa autorskie