Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2012 w Brzezinach

 PROGRAM Biesiady Folkloru 2012

 


14 lipca (sobota)

od godz. 14.00 – rejestracja zespołów

godz. 15.00

 1. Kapela Ludowa BRZEZINY I z Brzezin, pow. kaliski

 2. Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski

 3. Leon Lewandowski z Brzezin, pow. kaliski (skrzypce)

 4. Zespół Folklorystyczny Pieśni i Tańca NOSKOWIACY z Noskowa,
  pow. jarociński – grupa dziecięca

 5. Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE z Doruchowa,
  pow. ostrzeszowski

 6. Janina Plichta z Brzezin, pow. kaliski (śpiew)

 7. Zenon Kucharski z Brzezin, pow. kaliski (harmonia)

 8. Zespół KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski

 9. Kapela Ludowa BRZEZINY II z Brzezin, pow. kaliski

przerwa ok. godz. 16.30-17.00 KONSULTACJE DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW Z JURY

ok. godz. 17.00

 1. Kapela Ludowa LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski

 2. Zespół Śpiewaczy WRÓŻEWIANKI z Wróżew, pow. krotoszyński

 3. Marta Szymankiewicz z Moszczanki, pow. ostrowski (siesienki)

 4. Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski

 5. Zespół Ludowy GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski

 6. Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski

 7. Zespół z KOCINY, pow. ostrowski

 8. Marianna Młyńska z Wróżew, pow. krotoszyński (śpiew)

 9. Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński

 10. Kapela z KOCINY, pow. ostrowski

ok. godz. 18.30-19.00 KONSULTACJE DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW Z JURY

 

15 lipca (niedziela)

od godz. 11.30 – rejestracja zespołów

godz. 12.00

 1. Artur Witczak z Ostrowa Wielkopolskiego (dudy)

 2. Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE z Krotoszyna GRUPA MŁODSZA

 3. Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski

 4. Zespół Tańca Ludowego SWOJACYz Moszczanki GRUPA MŁODZIEŻOWA, pow. ostrowski

 5. Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski

 6. Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich GRUPA MŁODSZA, pow. ostrowski

 7. Małgorzata Pacholska z Korzeniewa, pow. kaliski (śpiew)

 8. Zespół Tańca Ludowego SWOJACYz Moszczanki GRUPA DZIECIĘCA,

pow. ostrowski

 1. Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski

 2. Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE z Krotoszyna GRUPA STARSZA

 3. Zespół Śpiewaczy PRZYRANIANKI z Przyrania, pow. kaliski

 4. Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich GRUPA STARSZA,

pow. ostrowski

 1. Kapela Ludowa TURSKO, pow. pleszewski

przerwa ok. 14.10-14.30 KONSULTACJE DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW Z JURY

ok. godz. 15.00

 1. Zespół Folklorystyczny GOLINIACY z Goliny, pow. jarociński

 2. Zespół Śpiewaczy ŁAGIEWNICZANIE z Łagiewnik, pow. krotoszyński

 3. Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa, pow. kaliski

(chodzenie z niedźwiedziem)

 1. Zespół Śpiewaczy CIŚWICZANIE z Ciświcy, pow. jarociński

 2. Krystyna Melczak z Dąbrowy, pow. jarociński (śpiew)

 3. Zespół Śpiewaczy OŁOBOK, pow. ostrowski

 4. Kapela Ludowa z BLIZANOWA, pow. kaliski

 5. Zespół Śpiewaczy POTARZYCZANKI z Potarzycy, pow. jarociński

 6. Bolesława Mielicka z Biadek, pow. krotoszyński

 7. Zespół Śpiewaczy CEKOWIANKI z Cekowa, pow. kaliski (pieśni)

 8. Bronisława Wachowiak z Łagiewnik, pow. krotoszyński (śpiew)

 9. Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński

 10. Henryk Krzyżoszczak z Łagiewnik, pow. krotoszyński (skrzypce)

 11. Zespół Śpiewaczy BIADKOWIANKI z Biadek, pow. krotoszyński

 12. Zespół Pieśni i Tańca OŁOBOK, pow. ostrowski

przerwa ok. 17.30-18.00KONSULTACJE DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW Z JURY

ok. godz. 18.00

 1. Józefa Marciniak z Kobierna, pow. krotoszyński (śpiew)

 2. Kapela Ludowa z Żegocina, pow. pleszewski

 3. Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza

 4. Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy GRUPA DZIECIĘCA, pow. jarociński

 5. Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew)

 6. Zespół BABINIEC z Rozdrażewa, pow. krotoszyński (dożynki)

 7. Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE z Żegocina, pow. pleszewski

 8. Stanisława Musielak z PIWONIC w Kaliszu

 9. Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński (pieśni)

 10. Zespół Folklorystyczny SNUTKI z Potarzycy GRUPA MŁODZIEŻOWA,

pow. jarociński

 1. Katarzyna Zawada z Żegocina, pow. pleszewski (śpiew)

 2. Zespół Śpiewaczy KALINA z Nowej Wsi, pow. krotoszyński

 3. Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński (śpiew)

 4. Zespół Śpiewaczy KOBIERZANKI z Kobierna, pow. krotoszyński (pierzoki)

ok. 20.45-21.00KONSULTACJE DLA KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW Z JURY

ok. godz. 20.45 – zakończenie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2012

JURY

Prof. dr hab. Bogusław Linette – etnomuzykolog (Poznań) – przewodniczący

prof. dr hab. Piotr Dahlig – etnomuzykolog (Warszawa)

Sławomir Pawliński – etnochoreograf, folklorysta (Poznań)

Regina Podskarbi – etnolog (Ostrów Wlkp.)

Magdalena Wasińska – etnomuzykolog (Poznań)

TARGI SZTUKI LUDOWEJ14 lipca godz. 15.00, 15 lipca godz. 14.00

Stanisława Kowalska z Goliny, pow. jarociński – HAFT SNUTKA, UKŁADANIE CZEPCÓW

Daniela Krawczyńska z Goliny, pow. jarociński – HAFT SNUTKA

Teresa Jackowiak z Goliny, pow. jarociński – HAFT SNUTKA

Hanna Bartkowiak z Jarocina – HAFT SNUTKA

Eugenia Wieczorek z Jarocina – FRYWOLITKA

Aleksandra Klimek z Jarocina – FRYWOLITKA

Joanna Kędzierska z Biadek, pow. krotoszyński – HAFT, SZYDEŁKOWANIE

Marianna Filipiak z Dąbrowy, pow. kaliski – SŁOMKARSTWO

Piotr i Maria Barańczakowie z Trzemeszna, pow. krotoszyński – SŁOMKARSTWO

Halina Wałęsa z Nowej Wsi, pow. krotoszyński – BIBUŁKARSTWO

Jolanta Majorowicz z Krzyżówek, pow. kaliski – OZDOBY PAPIEROWE

Tadeusz Flak z Pamiątkowa, pow. kaliski – RZEŹBIARSTWO

Bogdan Osuch z Jarocina – RZEŹBIARSTWO

Henryk Staszko z Kuźnicy Skakawskiej, pow. wieruszowski – RZEŹBIARSTWO

Józef Dzieciątkowski z Czarnybrodu, pow. koniński – GARNCARSTWO

Stefan Natywa ze Starego Miasta, pow. koniński – OZDOBY Z SIANA I SŁOMY

Alicja Kokodyńska z Kalisza – SZKŁO, CERAMIKA BIŻUTERIA

Iwona Baranowska z Kalisza – OZDOBY

WARSZTATY TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ14 lipca godz. 15.00, 15 lipca godz. 14.00

Stanisława Kowalska HAFT SNUTKA, UKŁADANIE CZEPCÓW, Daniela Krawczyńska HAFT SNUTKA, Eugenia Wieczorek FRYWOLITKA, Marianna Filipiak, Piotr Barańczak SŁOMKARSTWO, Halina Wałęsa BIBUŁKARSTWO, Bogdan Osuch RZEŹBIARSTWO

WARSZTATY ŚPIEWU LUDOWEGO14-15 lipca godz. 12.00-17.00 GOK Brzeziny

Barbara Wilińska z Poznania

ORGANIZATOR: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Barbara Fibingier – Dyrektor, Anna Gałczyńska , Agata Skubiszewska, Przemysław Nowak

Tomasz Sadło scenografia, Mikołaj Grzegorek nagłośnienie , Bartosz Łukaszonek afisz

WSPÓŁORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w BrzezinachPrzemysław Sułek

Małgorzata Godorowska prowadzenie koncertów

TELE TOP nagrania DVD, OBIEKTYWISTKI zdjęcia, TEBIM.PL strona internetowa i logo

www.folklor.kalisz.pl, www.ckis.kalisz.pl/folklor

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH WIELKOPOLSKI POŁUDNIOWEJ

 

 

 

 

BIESIADA FOLKLORU

ZIEMI KALISKIEJ

2012

 

 

 

Brzeziny koło Kalisza

14-15 lipca 2012

 

PROGRAM

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu uprzejmie informuje, że w dniach 14-15 lipca 2012 (sobota-niedziela) odbędzie się Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2012 w Brzezinach k. Kalisza. Biesiada ma charakter przeglądu, w którym profesjonalne jury złożone z etnomuzykologów, etnochoreografa, etnologów i muzyków wyłoni najlepsze zespoły w regionie południowej Wielkopolski i przyzna nagrody. Ze względów organizacyjnych tegoroczny przegląd będzie miał przebieg dwudniowy. Biesiada Folkloru odbywa się pod patronatem i przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Przegląd poprzedzają konsultacje merytoryczne dla zespołów ludowych. W ramach Biesiady Folkloru zostaną zrealizowane dwa rodzaje warsztatów: regionalnej twórczości ludowej (słomkarstwa, rzeźbiarstwa, bibułkarstwa, koronki frywolitki i haftu tzw. snutki golińskiej) oraz warsztaty śpiewu ludowego przybliżające i rozwijające umiejętności śpiewacze osób kultywujących folklor (według osobnych regulaminów). Odbędą się także targi sztuki ludowej jako prezentacja twórczości rękodzielniczej regionu.

 
Głównym założeniem Biesiady jest ochrona i dokumentacja najcenniejszych tradycji regionalnych w dziedzinie folkloru, a także możliwość spotkania się środowiska twórców i kontynuatorów kultury ludowej w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji z folklorystami. Dlatego ważne jest, aby wybrać do przeglądu utwory cenne, oryginalne, nie prezentowane na poprzednich Biesiadach, charakterystyczne dla miejsca działalności zespołu.
 
Prosimy o określenie w karcie uczestnictwa, którego dnia zespół może wystąpić (sobota czy niedziela). Prosimy także o przybycie w dniu Biesiady w godzinach rejestracji zespołów – aby sprawnie przeprowadzić sprawy organizacyjne oraz wspólnie cieszyć się spotkaniem i oglądaniem innych zespołów.
 
W załączeniu przesyłamy regulamin Biesiady Folkloru i kartę zgłoszenia, którą należy przesłać na adres Centrum Kultury i Sztuki do dnia 24 czerwca 2012 r. Szczegóły pozwolimy sobie ustalić telefonicznie. Koordynatorem Biesiady Folkloru jest Anna Gałczyńska (tel. 62 765-25-45, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).
 

Regulamin przeglądu 

 

 

Karta zgłoszenia

 

Warsztaty

 

Karta zgłoszenia na warsztaty

                                  Partner medialny:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | ul. Łazienna 6 | 62-800 Kalisz | tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 45 | fax (62) 767 23 18 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka & ochrona prywatności || Prawa autorskie