Protokół Biesiady Folkloru 2014

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia JURY

Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Południowej Wielkopolski

BIESIADA FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ 2014

Brzeziny, 19-20 lipca 2014

 

JURY w składzie:

  • prof. dr hab. Bogusław Linette – etnomuzykolog, etnograf (Poznań) – przewodniczący,

  • prof. UW dr hab. Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf (Warszawa),

  • Małgorzata Orlewicz – etnolog, muzealnik (Warszawa),

  • Sławomir Pawliński – choreograf, folklorysta (Poznań)

po obejrzeniu 58 programów: 8 zespołów tanecznych, 5 zespołów dziecięcych,
20 zespołów śpiewaczych, 9 kapel, 5 solistów instrumentalistów i 11 solistów śpiewaków – kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2014 – postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

kategoria zespołów tanecznych

 

I nagroda:

Zespół Folklorystyczny ŻEGOCINIANIE gr. starsza z Żegocina, pow. pleszewski 1500 zł

 

II nagroda:

Zespół Ludowy GŁOGOWIANIE z Głogowej, pow. ostrowski 1250 zł

 

trzy równorzędne III nagrody:

Zespół Pieśni i Tańca GORZYCZANIE z Gorzyc Wielkich, pow. ostrowski 1000 zł

Zespół Tańca Ludowego KROTOSZANIE grupa starsza z Krotoszyna 1000 zł

Zespół Folklorystyczny SNUTKI grupa młodzieżowa z Potarzycy, pow. jarociński 1000 zł

 

trzy równorzędne wyróżnienia:

Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca NOSKOWIACY zespół młodzieżowy, pow. jarociński 500 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY grupa młodzieżowa z Moszczanki, pow. ostrowski 500 zł

Zespół Pieśni i Tańca TURSKO, pow. pleszewski 500 zł

 

kategoria zespołów dziecięcych

 

dwie równorzędne I nagrody:

Zespół Folklorystyczny SNUTKI grupa dziecięca z Potarzycy, pow. jarociński 900 zł

Zespół Tańca Ludowego SWOJACY grupa dziecięca z Moszczanki, pow. ostrowski 900 zł

 

kategoria zespołów śpiewaczych

 

trzy równorzędne I nagrody:

Zespół Pieśni BRZEZINIANKI z Brzezin, pow. kaliski 700 zł

Zespół Śpiewaczy KALINA z Blizanowa, pow. kaliski 700 zł

Zespół Folklorystyczny PIWONICE z Kalisza 700 zł

 

 

II nagroda:

Zespół Śpiewaczy KORZENIEWIANKI z Korzeniewa, pow. kaliski 500 zł

 

cztery równorzędne III nagrody:

Zespół Śpiewaczy DĄBROWIANKI z Dąbrowy, pow. jarociński 400 zł

Zespół Śpiewaczy KOŹMINIACY z Koźminka, pow. kaliski 400 zł

Zespół Śpiewaczy LUTOGNIEWIACY z Lutogniewa, pow. krotoszyński 400 zł

Zespół Śpiewaczy ŁĄKOCANIE z Łąkocin, pow. ostrowski 400 zł

 

trzy równorzędne wyróżnienia:

Zespół Folklorystyczny DORUCHOWIANIE z Doruchowa, pow. ostrzeszowski 300 zł

Zespół Folklorystyczny LISKOWIANIE z Liskowa, pow. kaliski 300 zł

Zespół Śpiewaczy OPATOWIANIE z Opatówka, pow. kaliski 300 zł

 

kategoria kapel ludowych

 

dwie równorzędne I nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY IIskład z Brzezin, pow. kaliski 600 zł

Kapela Ludowa z Żegocina, pow. pleszewski 600 zł

 

dwie równorzędne II nagrody:

Kapela Ludowa BRZEZINY Iskład z Brzezin, pow. kaliski 500 zł

Kapela Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO, pow. pleszewski 500 zł

 

III nagroda:

Kapela z KOCINY, pow. ostrowski 400 zł

 

kategoria solistów instrumentalistów

 

I nagroda:

Leon Lewandowskiz Brzezin, pow. kaliski (skrzypce) 400 zł

 

II nagroda:

Henryk Krzyżoszczak z Łagiewnik, pow. krotoszyński (skrzypce) 300 zł

 

III nagroda:

Zenon Kucharski z Brzezin, pow. kaliski (akordeon guzikowy) 200 zł

 

kategoria solistów śpiewaków

 

II nagroda:

Mirosława Gajda z Kociny, pow. ostrowski 200 zł

 

III nagroda:

Janina Plichta z Brzezin, pow. kaliski 150 zł

 

 

Nagrody finansowe w wysokości 18.000 zł ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.

Jury zwraca uwagę, że celem Biesiady Folkloru jest promocja i podtrzymanie tradycji folkloru regionu. Jury kierowało się: doborem repertuaru, stylem wykonania i cechami gwarowymi śpiewu, poprawnością instrumentarium w kapelach, techniką wykonania tańca, doborem stroju, a także poziomem artystycznym prezentacji.

Tegoroczna Biesiada Folkloru ukazała: dobry stan zachowania folkloru w regionie. Komisja zauważyła także bogactwo prezentacji solistów śpiewaków i instrumentalistów. Jury Biesiady Folkloru podkreśla wagę tradycyjnych składów kapel ludowych i ich prezentacje. Docenia również zaangażowanie zespołów i kapel w świadome kontynuowanie tradycji kultury ludowej w Wielkopolsce południowej. Widać to także w licznym udziale dzieci i młodzieży w Biesiadzie Folkloru. Efekt sceniczny jest rezultatem świadomej obecności na seminarium folkloru i konsultacji organizowanych przez CKiS oraz innych warsztatach. Jury z zadowoleniem przyjęło wzrost jakości merytorycznej prezentacji zespołów tanecznych.

Zdaniem Jury kontynuacja Biesiady będzie sprzyjała dalszemu uświadomieniu zespołom ich istotnej roli w ochronie i propagowaniu dziedzictwa kulturowego oraz inspirowaniu ruchu folklorystycznego.

Komisja składa serdeczne podziękowania organizatorom Przeglądu – Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Brzezinach – za sprawne przygotowanie i realizację Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej 2014 oraz Targów Sztuki Ludowej, ukazujących różnorodność tradycyjnych rzemiosł w regionie.

 

 

Brzeziny, 20 lipca 2014 r.

                                  Partner medialny:  

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | ul. Łazienna 6 | 62-800 Kalisz | tel. (62) 765 25 01, (62) 765 25 45 | fax (62) 767 23 18 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Polityka & ochrona prywatności || Prawa autorskie